Imprint

Tvrtka i sjedište: Nova tours Medulin, Biškupije 1 52203 Medulin
Ime i prezime voditelja poslova: Šimo Vukoje
Svojstvo u kojem nastupa i ovlaštenja koja ima: Vlasnik
Adresa e-pošte; br. Telefona i telefaxa: simo.vukoje@pu.t-com.hr
Broj sudskog registra u koji je upisana T.A.: oznaka obrtnice 18010003322
OIB : 44687811739
Pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije:
Državni inspektorat; Šubićeva 29; Zagreb

Obavijest o podnošenju pisanih prigovora korisnika usluge:
Sukladno odredbi čl. 6 st. 1. Toč. 3 zakona o pružanju usluga u turizmu NN br 130/17 pisani
Prigovor potrošača može se podnijeti:
–    Pisano u poslovnim prostorijama;
–    Na e-mail : simo.vukoje@pu.t-com.hr
–    Poslati poštom na adresu Šimo Vukoje, Brajdice 9, 52204 Ližnjan

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora , te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Mail

s.vukoje@nova-tours.hr

Radno Vrijeme

08:00 - 20:00